Nyt fra bestyrelsen

 

 

Bestyrelsen
Tv pakker og priser
Nyt fra bestyrelsen
Vedtægter

 

  
 
  Måre antenneforening orienterer. .
.

Der sker ikke de store ændringer i tv-pakkernes sammensætning i 2019  og grundet en solid økonomi  i foreningen kan vi derfor foreslå meget moderate  prisstigninger. Grundpakken  ingen stigning -  Mellempakken stigning på 10 kr. pr. måned -  Fuldpakken  en stigning på  15 kr. pr. måned.  BB (bredbånd only) indførte vi sidste år og for at gøre brug heraf er prisen kr. 250 årligt (medlemsbidraget)

Ordinær generalforsamling i Måre antenneforening

Herved indkaldes til årets generalforsamling onsdag d. 6. februar 2019 Kl. 19.00 i den lille sal i Herrested forsamlingshus

Dagsorden

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Bestyrelsens beretning
  • 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  • 4. Indkomne forslag : Evt. nye forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
  • 5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen) foreslår forhøjelse på Fuldpakken på kr. 15 pr. måned - Mellempakken kr. 10 pr. måned og grundpakken 0 kr. pr. måned og medlemsbidrag 250 kr.
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant ( På valg er : Herluf Andersen og Kurt Rasmussen  - og Jan Thagesen som suppleant alle modtager genvalg.)
  • 7. Valg af revisor
  • 8. Eventuelt

                                                                                       

 

Copyright 1996-1999 by Namo InteractAll Rights Reserved.

Namo WebEditor 3.0